Stemreglement

Gedurende de stemperiode gelden de onderstaande regels. Indien je het er niet mee eens bent adviseren we om niet deel te nemen aan de stemprocedure. De stemprocedure voor TheFork Restaurants Awards wordt georganiseerd door TheFork, a TripAdvisor Company (Netherlands), Koivistokade 54, 1013 BB, Amsterdam, Nederland.

 1. Voorwaarden: als TheFork gebruiker mag je stemmen indien je tussen 6 augustus 2018 en 6 augustus 2019 via de (mobiele) website van TheFork.nl of TheFork app een reservering hebt geplaatst en bent nagekomen. Verder is het van belang dat je woonachtig bent in Nederland en minstens 18 jaar oud bent.
  Stemmen is niet mogelijk voor agenten, professioneel betrokkenen en werknemers van een TheFork-groep bedrijf.
 2. Stemperiode: stemmen is mogelijk tussen 13 mei 2019 en 6 augustus 23:59:59.
 3. Stemprocedure: de volgende regels zijn van toepassing.
 • Elke TheFork-gebruiker kan zijn/haar favoriete restaurant kiezen uit de selectie.
 • Stemmen kan op https://www.theforkrestaurantsawards.nl
 • Stemmers vullen hun voornaam, achternaam, woonplaats en e-mailadres in. Het e-mailadres dient hetzelfde te zijn als dat waarmee de gebruiker op TheFork gereserveerd heeft.
 • Kiezers zullen een bevestiging per e-mail ontvangen en moeten op de link in de e-mail klikken om hun stem te bevestigen en te valideren.
 • Wanneer de stem is gemaakt met een e-mailadres dat niet overeenkomt met het aan het TheFork-account gekoppelde e-mailadres, is de stem ongeldig.
 •  Elke gebruiker kan eenmalig stemmen. In het geval van meerdere stemmen gemaakt vanaf één e-mailadres, geldt alleen de laatste stem.
 1. Algemeen
  4.1
  TheFork kan elke stem negeren als naar eigen goeddunken wordt bepaald dat de kiezer heeft gestemd in ruil voor een vergoeding door een restaurant of een andere derde partij of in strijd is met de geest van het initiatief. TheFork behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een persoon te diskwalificeren voor het stemmen of om elke stem te negeren in gevallen van: inmenging in de legitieme werking van het initiatief door te frauderen met het stemrecht, vals spelen, hacken, gedrag dat in strijd is met deze voorschriften, of acties met de bedoeling om een partij, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen.
  4.2 TheFork behoudt zich het recht voor om het stemproces geheel of gedeeltelijk te onderbreken of te wijzigen, op elk moment en zonder kennisgeving. Als een factor, inclusief maar niet beperkt tot virussen, bugs of ongeoorloofde menselijke tussenkomsten, zijn gedrag verstoort zoals verwacht volgens deze regels.
  4.3 Hoewel TheFork alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat alle informatie met betrekking tot de Awards (“promotiemateriaal”) juist is, is TheFork niet verantwoordelijk voor eventuele problemen, technische storingen van communicatienetwerken, online systemen, computerhardware, of softwarestoringen, die de werking van het initiatief of de website kan beïnvloeden, inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid van promotiemateriaal.
  4.4 De beslissingen van TheFork zijn definitief voor alle zaken die verband houden met het initiatief, het stemproces en het onderwerp van deze regels. Door te stemmen, stemt de kiezer ermee in dat TheFork en zijn respectieve gelieerde ondernemingen, agenten, directeurs, functionarissen en werknemers niet verantwoordelijk zijn voor enige schade, verlies, schade van welke aard dan ook die verband houdt met of voortvloeit uit het initiatief of voortvloeit uit deelname aan de stemprocedure.
 1. Privacy: Door te stemmen, erkennen en accepteren de kiezers dat TheFork en het moederbedrijf La Fourchette onderdeel van de SAS-groep, de verstrekte gegevens kunnen gebruiken voor het beheer van de stemprocedure. De gegevensbeheerder is La Fourchette SAS, (een Frans bedrijf) en alle persoonlijke informatie met betrekking tot kiezers zal worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke Franse wetgeving. Kiezers hebben recht op toegang met het oog op rectificatie, onderdrukking of verzet tegen hun persoonlijke gegevens. Kiezers kunnen dit recht uitoefenen door contact op te nemen met contact@thefork.nl en hun e-mailadres aan te melden bij de juridische afdeling.